PN-EN ISO 11925-2:2020 – Mały płomień, badania reakcji na ogień

PN-EN ISO 11925-2:2020 – Mały płomień, badania reakcji na ogień

PN-EN ISO 11925-2:2020MAŁY PŁOMIEŃ „Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”

Metodę badania opracowano w celu umożliwienia określenia właściwości wyrobów w zakresie reakcji na ogień. Określono w niej badanie stosowane do oznaczania zapalności wyrobów poddanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez oddziaływania promieniowania cieplnego przy pionowej orientacji próbek.

Mimo, że metoda jest przeznaczona do oceny zapalności, to miarą zapalności jest rozprzestrzenianie małego płomienia w górę, po pionowej powierzchni próbki, w następstwie przykładania małego płomienia (wielkości płomienia zapałki) do powierzchni lub krawędzi próbki przez 15 s lub 30 s. Ustalenie, czy powstają płonące krople zależy od tego, czy papier filtracyjny umieszczony poniżej zapalonej próbki zapali się czy nie.

Zobacz pozostałe badania palności

PN-EN 13823 – SBI Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych

PN-EN 13823 – SBI – „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania stosowaną do ustalenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – z wyjątkiem posadzek – wymienionych w Tablicy 1 Decyzji WE 2000/147/WE – poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI). Normę tę opracowano, aby określić, jak zachowują się w zakresie reakcji na ogień.

Czytaj więcej
PN-EN ISO 1716:2018-08 – Kalorymetr, badanie reakcji na ogień wyrobów

PN-EN ISO 1716:2018-08 – KALORYMETR „Badanie reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej).

Metodę opracowano w celu oceny materiałów pod kątem klas palności A1 i A2. Polega ona na umieszczeniu małej próbki materiału w środku bomby kalorymetrycznej i przeprowadzeniu całkowitego spalania w atmosferze czystego tlenu.

Czytaj więcej
PN-EN ISO 1182:2020-12 Piec rurowy, Badanie reakcji na ogień materiałów

PN-EN ISO 1182:2020-12 PIEC RUROWY – „Badanie reakcji na ogień materiałów. Badanie niepalności”

Powyższa metoda badania dotyczy materiałów o budowie homogenicznej (np. wełna mineralna). W trakcie przeprowadzania próby, cylindryczną próbkę umieszcza się w środku rozgrzanego do 750OC pieca rurowego. Po umieszczeniu próby w piecu badana jest temperatura wnętrza próbki i wzrost temperatury pieca oraz czas i wystąpienie zapłonu badanego materiału.

Czytaj więcej
PN-EN 60695-11-10:2014-02, PN-EN 60695-11-20:2015-08 [UL 94] – Badanie zagrożenia ogniowego.

PN-EN 60695-11-20:2015-08 [UL 94]

Badanie zagrożenia ogniowego. Metody badania płomieniem probierczym 50W lub 500W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.

Powyższe metody zostały opracowane w celu oceny szybkości rozprzestrzeniania się płomienia przez materiały wykonane z tworzyw sztucznych. W tych badaniach określa się klasy: HB, V, 5V.

W większości świata stosuje się określenie UL-94 na te badania. Posiadanie określonych klas dla materiałów jest wymaganie w wielu branżach takich jak automotive, kolej, elektryka, elektronika.

Czytaj więcej