Normy badawcze

Normy badawcze

PN-EN 13823+A1:2014 – SBI – „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
W normie europejskiej podano metodę badania w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – z wyjątkiem podłogowych i wyrobów wymienionych w Decyzji 2000/147/WE – poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI).

PN-EN ISO 11925-2:2013 oraz EN ISO 11925-2:2020 – „Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”.
W niniejszej normie opisano metodę badania zapalności wyrobów budowlanych poddawanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez udziału promieniowania cieplnego przy pionowej orientacji próbek.

PN-EN ISO 1716:2018-08 „Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)”. Podana norma określa ciepło spalania materiału na podstawie spalania próbki materiału w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej, która jest zanurzona w wodzie i pomiarze wzrostu temperatury tej wody.

PN-EN ISO 1182:2020 „Badania reakcji na ogień wyrobów. Badanie niepalności”. Realizacja badań wg tej normy odbywa się w piecu rurowym.

PN-EN ISO 60695-11-10 [UL 94] „Stanowisko do badania zagrożenia ogniowego” Badanie odporności na zapalenie materiałów/wyrobów od płomienia palnika o mocy 50W

PN-EN ISO 60695-11-20 [UL 94] „Stanowisko do badania zagrożenia ogniowego” Badanie odporności na zapalenie materiałów/wyrobów od płomienia palnika o mocy 500W