Wiedza

Klasyfikacja wyrobów budowlanych wg PN-EN 13501-1

Europejskie Klasy Reakcji Na Ogień dla Wyrobów Budowlanych vs. Polskie Wymagania Techniczne Europejski system klasyfikacji wyrobów wg PN-EN 13501-1 wprowadza euroklasy reakcji na ogień dla: Wyrobów budowlanych (tabela 1). Lista wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów – A1L, A2L, BL, CL, DL, EL i FL (tabela 2). Pozostałe, wymagane warunkami technicznymi, badania reakcji na ogień́ materiałów/wyrobów budowlanych ( tabela 3). Materiały z wyłączeniem podłóg - ( tabela 4). Tablica 1 - Klasy reakcji na ogień́ dla ...
Czytaj więcej

Jak odbywa się badanie SBI?

Badanie materiałów zgodnie z metodą SBI polega na poddaniu na ekspozycję palnika piaskowego o mocy 32,4 kW, próbki o kształcie narożnika o wymiarach: wysokość 1500mm i długościach skrzydeł: krótkie 500mm i długie 1000mm. Widok stanowiska badawczego Opis stanowiska. Dokładana budowa stanowiska została opisana w normie PN-EN 13823. Stanowisko składa się z trzech zasadniczych sekcji: komora badawcza, wózek pomiarowy, sekcja analizy spalin. Komora badawcza zbudowana jest z materiałów o dużej odporności na ogień. Posiada wymiary wewnętrzne ...
Czytaj więcej

Jak obliczane są wyniki badania SBI?

Jakie parametry mierzy Stanowisko SBI (wymagania normatywne)? Wilgotność mierzona jest w zakresie 20-80%  5% Temperatura otoczenia: termopara pomiarowa zlokalizowana jest nad podłogą w pobliżu otworu wyjazdowego wózka pomiarowego Ciśnienie otoczenia o dokładności 200Pa Układ pomiaru osłabienia wiązki światła: składa się z konstrukcji stabilizującej, źródła światła o temperaturze barwowej 2900K 100K, układu soczewek oraz detektora Poziom O2 mierzony analizatorem typu paramagnetycznego o rozdzielczości min. 0,01% Poziom CO2 mierzony analizatorem typu IR o rozdzielczości min. 0,01% Prędkość spalin w ...
Czytaj więcej